Σκληροθεραπεία είναι η τεχνική με την οποία αντιμετωπίζουμε προβληματικές φλέβες μέσω έγχυσης εντός του αυλού τους ειδικής σκληρυντικής ουσίας (γιαυτό και πολλές φορές ονομάζονται σκληρυντικές ενέσεις), η οποία τις νεκρώνει οδηγώντας στην απορρόφηση τους απο τον οργανισμό και στην τελική εξαφάνιση τους. Η σκληροθεραπεία αποτελεί αρκετά παλαιά μέθοδο, ωστόσο με τη συνεχή εξέλιξη των σκληρυντικών ουσιών και την εισαγωγή νέων τεχνικών εγχυσης, αποτελεί πλέον την μέθοδο εκλογής για τη θεραπεία όλων των ειδών των ευρυαγγειών, αλλα και των μικρού μεγέθους κιρσών.

Σκληροθεραπεία Υγρού 

Είναι μια μέθοδος σκληροθεραπείας όπου η σκληρυντική ουσία (συνήθως πολιδοκανόλη) που εγχύεται έχει την μορφή υγρου, η οποία είναι και η αρχική της μορφή. Αποτελεί ιδανική επιλογή για μικρού και μεσαίου μεγέθους ευρυαγγείες.

Η εφαρμογή της είναι απλή και ανώδυνη (γίνεται στην εξεταστική κλίνη)  με άμεση κινητοποίηση και επιστροφή στις δραστηριότητες. Ωστόσο θα πρέπει να γίνεται από εμπειρους αγγειοχειρουργούς μιας και απαιτείται γνώση στις χορηγούμενες συγκεντρώσεις των σκληρυντικών ουσιών, στην ποσότητα και ταχύτητα χορήγησης, στην επιλογή των σημείων έγχυσης, στην προεπεμβατική υπερηχογραφική απεικόνιση κ.α. Τα αποτελέσματα της σκληροθεραπείας υγρού είναι πολύ καλά επιτυγχάνοντας 50-80% ελάττωση των φλεβών, αποτέλεσμα που προσφέρει υπερπολλαπλάσια αισθητική βελτίωση. Συνήθως απαιτείται παραπάνω από μια συνεδρίες για την επιτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Μετά τη νέκρωση τους οι φλέβες μπορεί να διαγράφονται στο δέρμα για εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να εξαφανιστούν. Μερικές φορές στο δέρμα πάνω απο τις φλέβες που έχει γίνει σκληροθεραπεία υγρού μπορεί να γίνει πιο σκούρο (staining) φαινόμενο το οποίο ωστόσο υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια της σαφηνούς φλέβας αντιμετωπίζουμε πάντα αυτή πρώτη (συνήθως με επέμβαση Laser) και μετά προχωρούμε σε σκληροθεραπεία υγρού στις  ευρυαγγείες, αλλιώς τα αποτελέσματα είναι πολύ φτωχά με γρήγορες υποτροπές. Μετά απο κάθε σκληροθεραπεία απαιτείται ελαστική υποστήριξη για κάποιες ημέρες και αποφυγή άσκησης και έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.

Οι παρενέργεις από τη σκληροθεραπεία υγρού είναι εξαιρετικά σπάνιες και συνήθως αφορούν τοπικές δερματικές επιπλοκές με τη μορφή υπερχρώσεων, ερυθημάτων ή πολύ σπάνια τοπικών νεκρώσεων του δέρματος.

Η σκληροθεραπεία υγρού είναι καλό να πραγματοποιείται με χρήση ειδικών φωτοσκιαστικών συσκευών.

Διαδικασία Walk in - Walk out

Walk in

Ραντεβού για σκληροθεραπεία σε συγκεκριμένη ώρα, χωρίς γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και ιδιαίτερη προετοιμασία.

Sclerotherapy

Σκληροθεραπεία. Διαρκεί απο 15 λεπτά εώς 30 λεπτά  αναλόγως τον όγκο των φλεβών.

Walk out

Άμεση κινητοποίηση και επιστροφή στο σπίτι και την εργασία μετά το πέρας της επέμβασης.