Οι ευρυαγγείες αποτελούν μικρές φλέβες που ανεπαρκούν και διαγράφονται στο δέρμα ως μικρά τριχοειδή αγγεία χρώματος κόκκινου ή/και μπλε,ή μεγαλύτερα χρώματος πράσινου/μπλε,  τα οποία μπορεί να λαμβάνουν γραμμοειδείς, οφιοειδής ή θυσανώδεις σχηματισμούς. Οι ευρυαγγείες αποτελούν το πρώτο στάδιο της φλεβικής ανεπάρκειας, ενώ συχνά στην καθομιλουμένη αναφέρονται ως φλεβίτιδα ή φλεβίτης, όπως και οι κιρσοί.

Οι ευρυαγγείες συνήθως είναι ασυμπτωματικές, χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία και δημιουργούν μόνο αισθητικά προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν τοπικά ή και γενικότερα συμπτώματα φλεβικής ανεπάρκειας όπως πόνο, αίσθημα κάυσου, αίσθημα βάρους, αίσθημα κόπωσης ή και νυχτερινές κράμπες. Σπάνια οι ευρυαγγείες συνδυάζονται με ανεπάρκεια κεντρικότερου φλεβικού στελέχους του επιφανειακού δικτύου (μείζον ή ελάσσον σαφηνής φλέβα).

Αιτίες εφάνισης των ευρυαγγειών αποτελούν κατα βάση η κληρονομικότητα και η εγκυμοσύνη και σε μικρότερο βαθμό ή παχυσαρκία και ή παρατεταμένη ορθοστασία. Η συχνότητα εμφάνισης ευρυαγγειών είναι πολύ μεγαλύτερη στις γυναίκες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ